Αντλια GBE1912 Italpump

Oil pump GBE1912 Italpump21528111
Κατασκευαστής Italpump

Αντλια GBE1912 Italpump

Preloader
Αντλια Gbe1912 (Δ) Bob.M81 35 Lt Italpump