Τ4 C-10-6

Τ 4 C-10-6
Κατασκευαστής Suntec

Τ4 -10-6

Preloader

Αντλια μαζούτ Τ4C 10-6