Βαλβίδα Αερίου 3/4" 12V Ν.Ο

Solenoid gas valve manually reset Ν.Ο
Κατασκευαστής Delta

Βαλβίδα Αερίου 3/4" 12V Ν.Ο

Preloader
Βαλβίδα Αερίου 3/4" 12 V ΝO EVMR