Βαλβίδα Αερίου DΝ 65 2 1/2" Ν.C.

Solenoid gas valve DΝ100 4
Κατασκευαστής Geca

Βαλβίδα Αερίου DΝ 65 2 1/2" Ν.C.

Preloader
Βαλβίδα Αερίου DΝ 65 2 1/2" Ν.C.