Βαλβίδα Αερίου VMR 1

Solenoid gas valve VMR
Κατασκευαστής Delta

Βαλβίδα Αερίου VMR 1

Preloader
Βαλβίδα Αερίου VMR 1 - 1/2" 360 Mbar