Βαλβίδα Αερίου VMR 6

Solenoid gas valve VMR
Κατασκευαστής Delta

Βαλβίδα Αερίου VMR 6

Preloader

Βαλβίδα Αερίου VMR 6 - 2" 500 mbar