Ηλεκτρόδιο 08.80.00 D3

Electrode

08.80.00 D3

Preloader

Ηλεκτρόδιο έναυσης 08.80.00 D 3 με κλιψ 6mm.

Ignition electrode

Ηλεκτρόδια εναυσης