Ηλεκτρόδιο 10.50.00 D3

Electrode

10.50.00 D3

Preloader

Ηλεκτρόδιο έναυσης 10.50.00 D 3 με κλιψ 6mm.

Ignition electrode

Ηλεκτρόδια εναυσης