Ηλεκτρόδια

Ηλεκτρόδια έναυσης και ιονισμού για καυστήρες πετρελαίου και αερίου.