Μετασχηματιστές

Μετασχηματιστές υψηλής τάσης καυστήρωνBrahma TC1L

Brahma TC1L
Brahma TC1S

Brahma TC1S
Brahma TC2L

Brahma TC2L
Brahma TC2S

Brahma TC2S
Brahma Τ 11 NC 1Χ9kV 20mA

Brahma Τ 11 NC 1Χ9kV 20mA
Brahma Τ 11 Ν 1Χ9kV 20mA

Brahma Τ 11 Ν 1Χ9kV 20mA
Brahma Τ 14 F 2Χ4.5kV 25mA

Brahma Τ 14 F 2Χ4.5kV 25mA
Brahma Τ 14 Α 2Χ4.5kV 25mA

Brahma Τ 14 Α 2Χ4.5kV 25mA
Brahma Τ 16 D 2Χ5kV 20mA

Brahma Τ 16 D 2Χ5kV 20mA
Brahma Τ 16 MC 2Χ5kV 20mA

Brahma Τ 16 MC 2Χ5kV 20mA
Brahma Τ 18 2Χ4.5kV 19mA

Brahma Τ 18 2Χ4.5kV 19mA
Brahma Τ 18 Β 2Χ4.5kV 19mA

Brahma Τ 18 Β 2Χ4.5kV 19mA
Cofi 1x11500V

Cofi 1x11500V
Danfoss EBI 052F4045

Danfoss EBI 052F4045
Danfoss EBI 1P 052F4045

Danfoss EBI 1P 052F4045
Fida 10/20 2x5kV 20mA 100%

Fida 10/20 2x5kV 20mA 100%
Fida 10/30 2x5kV 30mA

Fida 10/30 2x5kV 30mA