Πινακίδα για μπουτον αερίου

button

Πλαστική πινακίδα ύπαρξης μπουτόν

Preloader

Πλαστική πινακίδα προειδοποίησης για το μπουτόν διακοπής αερίου.

Διαστάσεις  0.25 x 0.17 m