Βούρτσα

brush_rod4

Βούρτσα για λέβητα

Preloader

Πλαστική βούρτσα για λέβητα με κοντάρι 1m