Βούρτσες


Βούρτσα

Βούρτσα για λέβητα
Βουρτσα πλαστική Φ 150 καμινάδας

Βουρτσα πλαστική Φ 150 καμινάδας
Βουρτσα πλαστική Φ 180 καμινάδας

Βουρτσα πλαστική Φ 180 καμινάδας
Βουρτσα πλαστική Φ 200 καμινάδας

Βουρτσα πλαστική Φ 200 καμινάδας
Βουρτσα πλαστική Φ 220 καμινάδας

Βουρτσα πλαστική Φ 220 καμινάδας
Βουρτσα πλαστική Φ 250 καμινάδας

Βουρτσα πλαστική Φ 250 καμινάδας
Βουρτσα πλαστική Φ 300 καμινάδας

Βουρτσα πλαστική Φ 300 καμινάδας
Βουρτσα Φ 210 συρμάτινη καμινάδας

Βουρτσα Φ 210 συρμάτινη καμινάδας
Βουρτσα Φ 250 συρμάτινη καμινάδας

Βουρτσα Φ 250 συρμάτινη καμινάδας
Βουρτσα Φ 280 συρμάτινη καμινάδας

Βουρτσα Φ 280 συρμάτινη καμινάδας
Βουρτσα Φ 300 συρμάτινη καμινάδας

Βουρτσα Φ 300 συρμάτινη καμινάδας
Τουμπόβουρτσα πλαστική 0.7m κωνική Φ25-65

Τουμπόβουρτσα πλαστική 0.7m κωνική Φ25-65
Τουμπόβουρτσα πλαστική 0.7m πλακέ

Τουμπόβουρτσα πλαστική 0.7m πλακέ
Τουμπόβουρτσα πλαστική 0.7m Φ 26

Τουμπόβουρτσα πλαστική 0.7m Φ 26
Τουμπόβουρτσα πλαστική 1.0m Φ 45

Τουμπόβουρτσα πλαστική 1.0m Φ 45
Τουμπόβουρτσα πλαστική 1.0m Φ 70

Τουμπόβουρτσα πλαστική 1.0m Φ 70
Τουμπόβουρτσα πλαστική 1.5m Φ 45

Τουμπόβουρτσα πλαστική 1.5m Φ 45
Τουμπόβουρτσα πλαστική 1.5m Φ 70

Τουμπόβουρτσα πλαστική 1.5m Φ 70