Τουμπόβουρτσα συρμάτινη Φ 51 1/2""

Round, stainless steel brush for boilers

Τουμπόβουρτσα συρμάτινη Φ 51 1/2""

Preloader
Τουμπόβουρτσα συρμάτινη Φ 51 1/2""