Καθαριστικά

καθαριστικά, αντισκωριακά, αλοιφες καθαρισμού, χημικά καθαρισμού λεβήτων -  καυστήρων



Αντισκωριακό Σπρέι

Αντισκωριακό Σπρέι 200ml




Αντισκωριακό Σπρέι

Αντισκωριακό Σπρέι 400ml




Γάντια νιτριλίου Μαύρα

Γάντια νιτριλίου, Μαύρα.




Καθαριστικό καυστήρα Felder

Καθαριστικό κεφαλής Felder




Καθαριστικό καυστήρα Wurth

Καθαριστικό κεφαλής Wurth




Καθαριστικό λέβητα Felder

Καθαριστικό λέβητα Felder




Καθαριστικό χεριών Wurth

Καθαριστικό χεριών Wurth




Σκούπα καθαρισμού

Σκούπα καθαρισμού