Μονωτικά


Κεραμοβάμβακας 13mm

Κεραμοβάμβακας
Κεραμοβάμβακας 25mm

Κεραμοβάμβακας
Κεραμοβάμβακας 50mm

Κεραμοβάμβακας
Μαγκανέζα

Μαγκανέζα μαύρη 1200gr
Μαγκανέζα 1kg

Μαγκανέζα Λευκή
Μαγκανέζα 2kg

Μαγκανέζα Λευκή
Μαγκανέζα 5kg

Μαγκανέζα Λευκή
Μαγκανέζα 5kg

Μαγκανέζα μαύρη
Μαγκανέζα 750gr

Μαγκανέζα μαύρη
Σαλαμάστρα 16mm

Σαλαμάστρα τετράγωνη 16mm
Σαλαμάστρα 20mm

Σαλαμάστρα τετράγωνη 20mm
Σαλαμάστρα 25mm

Σαλαμάστρα τετράγωνη 25mm
Σαλαμάστρα 30mm

Σαλαμάστρα τετράγωνη 30mm
Σιλικόνη πυριμαχη 1100 °C

Σιλικόνη πυριμαχη 1100 °C
Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας

Σιλικόνη υψηλών θερμοκρασιών
Σιλικόνη φωτιάς

Σιλικόνη φωτιάς - κόκκινη
Υαλοκόρδονο 10mm GFR

Υαλοκόρδονο GFR
Υαλοκόρδονο 10mm στριφτό

Υαλοκόρδονο 10mm στριφτό