Αναλυτής Καυσαερίων

Boston HD flue gas analyzer Boston HD
Κατασκευαστής Tecnocontrol

Αναλυτής καυσαερίων BOSTON HD

Preloader
Ηλεκτρονικός αναλυτης καυσαερίων κατάλληλος για όλα τα καύσιμα. Είναι εφοδιασμένος με αισθητήρια τα οποία αλλάζουν γρήγορα και εύκολα από τον χρήστη, με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη και με μενού για 14 διαφορετικά καύσιμα.
Είναι επίσης ηλεκτρονικό μανόμετρο για μέτρηση πίεσης, ελκυσμού ή και έλεγχο στεγανότητας σωληνογραμμών.
Μπορεί να αποθηκεύσει 500 μετρήσεις και παρέχει και γραφική απεικόνιση των μετρούμενων τιμών με δυνατότητα εκτύπωσης.
Ο αναλυτής είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
 • CEI EN 50379-1
 • CEI EN 50379-2
 • UNI 10389-1
 • UNI10845,
 • UNI 7129
 • UNI 11137-1

Ο αναλυτής συνοδεύεται από:

 • αισθητήρια σε φυσίγγια που αλλάζονται από τον χρήστη.
 • 300mm σωλήνα μέτρησης
 • πρόσθετο αισθητήριο θερμοκρασίας αέρα καύσης
 • φίλτρο καυσαερίων με ψύκτρα και δοχείο συμπυκνωμάτων
 • μετασχηματιστή
 • ασύρματο εκτυπωτή
 • βεβαίωση βαθμονόμησης.
Μετρήσεις Εύρος Ανάλυση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Pt 100 -20° ÷ 150° 0,1 C°
Θερμοκρασία καυσαερίων 0 ÷ 1.000 °C 1° C
O2 - Οξυγόνο 0÷21 % v/v 0,1 %
CO - Μονοξείδιο του άνθρακα 0÷2.000 ppm 1 ppm
NO - Μονοξείδιο του αζώτου 0÷1.000 ppm 1 ppm
NOx – οξείδια του αζώτου 0÷200 ppm 1 ppm
SO2 - Διοξείδιο του Θείου (προαιρετικό) 0÷2000 ppm 1 ppm
CO - Μονοξείδιο του άνθρακα περιβ/ντος (προαιρ.) 0÷500 ppm 1 ppm
CO – Μονοξείδιο του άνθρακα αδιάλυτο 1÷20.000 ppm 1 ppm
ΝOx – Οξείδια του αζώτου αδιάλυτα 1÷200 ppm 1 ppm
Ελκυσμό / Διαφορική πίεση σύμφωνα με UNI 10845 -50 Pa÷11.000 Pa / -100 Pa÷100 Pa 1 Pa / 0.1 Pa
     

 
Υπολογισμοί Εύρος Ανάλυση
CO2 – Διοξείδιο του άνθρακα 0÷100% v/v 0.1%
Βαθμός απόδοσης σύμφωνα με UNI 10389-1 0÷100% 0.1%
Βαθμός απόδοσης συμπυκνωμάτων σύμφωνα με UNI 10389-1 0÷120% 0.1%
Βαθμός απωλειών σύμφωνα με UNI 10389-1 0÷100% 0.1%
Περρσσια αέρα σύμφωνα με UNI 10389-1 1÷50 0.01
Σημείο δρόσου σύμφωνα με UNI 10389-1 0÷100 °C 1°C
Θερμοκρασία λειτουργίας -5° C ÷ 50°C  
Θερμοκρασία αποθήκευσης - 20°C÷ 55°C  
 
 
Κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης του αναλυτή Boston. 
 
Αρχεία αναβάθμισης firmware. boston firmware download